E-Mail: hello@waxom.com Phone: 591 341 344

icb_1

icblok-300x112

ICB Medical jest firmą zajmującą się podologią, założoną przez specjalistów dla specjalistów. Celem ICB jest kształcenie i pomoc specjalistom w zapewnieniu pacjentom najlepszej oceny biomechanicznej i terapii.

Zespół Badawczo-Rozwojowy ICB złożony z podologów i protetyków-ortotyków, prowadzi ciągłe prace nad rozwojem wyrobów, aby pomagać i wspierać specjalistów.

ICB dostarcza specjalistom ortezy do leczenia zaburzeń biomechanicznych, w tym ortezy termoplastyczne, oraz narzędzia do przeprowadzania oceny. Celem ICB jest kształcenie i informowanie specjalistów i dostarczanie im wiedzy niezbędnej do skutecznego włączenia terapii z wykorzystaniem ortez do realizowanych modeli leczenia.

Podolog i współzałożyciel ICB, Abbie Najjarine, prowadzi intensywną działalność wykładową w Australii, Azji, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, ucząc specjalistów z powiązanych branż medycznych, w jaki sposób skutecznie oceniać i leczyć schorzenia związane z biomechaniką kończyn dolnych. Po wyleczeniu dziesiątek tysięcy pacjentów na całym świecie, Pan Najjarine opracował ofertę ortez medycznych ICB, dostarczając specjalistom efektywną i ekonomiczną metodę leczenia.

Termoplastyczne Ortezy o Podwójnej Gęstości, wykonane na podstawie objętej ochroną patentową technologii ICB i są JEDYNYMI NA ŚWIECIE pod względem konstrukcji i produkcji ortez. Zaprojektowane przez Zespół Badawczo-Rozwojowy ICB złożony z podologów, protetyków-ortotyków i techników ortopedów, umożliwiają specjalistom stosującym wyroby ICB o podwójnej gęstości uzyskać lepsze wyniki terapii u swoich pacjentów.

Zielony EVA (o wyższej gęstości) zapewnia lepszą kontrolę i podparcie zarówno dla łuku wzdłużnego jak i kości pięty ? tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Z kolei niebieski EVA (o średniej gęstości) zapewnia większy komfort stawu stępu i kości śródstopia.

Dopasowanie termoplastycznych wkładek ICB opiera się na znajomości:

  • biomechaniki
  • anatomii
  • artrokinematyki ( mechaniki stawów )
  • obserwacji pacjenta w trakcie chodu
  • dokładnego badania manualnego całej kończyny dolnej

Na tej podstawie prowadzona jest szczegółowa analiza ruchomości stawów stopy, kolana, miednicy, a w efekcie zostaje podjęta decyzja o dalszym leczeniu \ m.in montaż wkładki.